Τα πλεονεκτήματα του PMR

Τα πλεονεκτήματα του PMR

PMR Advantages700

Η μέθοδος του Passive Microwave Radiometry προσφέρει τόσο στην ασθενή όσο και στον γιατρό πληθώρα πλεονεκτημάτων που βοηθούν στην συνολική εικόνα της εκτίμησης.

Το σημαντικότερο όλων είναι το γεγονός ότι μπορούμε να εντοπίσουμε όγκους και καρκινικά κύτταρα ακόμα και σε πρώιμα στάδια που με την χρήση άλλων διαγνωστικών μεθόδων θα ήταν αδύνατον να εντοπιστούν και να χαρακτηριστούν.

Το γεγονός ότι δεν εκθέτει την ασθενή σε ακτινοβολία είναι ίσως το δεύτερο σημαντικότερο πλεονέκτημα αφού μας δίνει την δυνατότητα να εξετάσουμε τον μαστό ενδελεχώς και για όσο χρειαστεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι για την τελική εκτίμηση της κατάστασης.

Επιπλέον είναι μια μέθοδος εξαιρετικά ακριβής, αφού μας επιτρέπει να σκανάρουμε τον μαστό σε όλα τα επίπεδα και να έχουμε ταυτόχρονα εικόνα του δέρματος και του εσωτερικού του μαστού.

Τέλος είναι σημαντικό πως λόγω της χρωματικής οπτικοποίησης τα αποτελέσματα είναι πολύ έυκολο να ερμηνευτούν απο τον γιατρό και να γίνουν κατανοητά απο τον ίδιο τον ασθενή.

Comments are closed.