Άλλες υπηρεσίες

Άλλες υπηρεσίες

ΗΧΩ

Άλλες υπηρεσίες

Αγγειοπλαστική
Χημειοεμβολιασμός
Χολαγγειοπλαστική – Αντιμετώπιση ίκτερου

Το κέντρο μας και σε συνδυασμό με μεγάλες κλινικές της πόλης διενεργεί πληθώρα εξειδικευμένων επεμβάσεων με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Comments are closed.